Mikulov


Upozornění ,

 odkazy níže uvedené jsou pouze na akce pořádané městem Mikulov, dále se konají společenské akce různých neziskových organizací v Mikulově a okolních obcích.

To znamená, že od května do listopadu není víkend v regionu "Mikulovsko"  kde by se něco nedělo !


Kalendář akcí v Mikulově

Březen.                           Duben.                                Květen.                                     Červen.

Červenec.                              Srpen.                                  Září.                                 Říjen.


  Listopad.                                                  Prosinec.


Propagační materiál ke stažení.  

Mikulovsko            TIC-Mikulov           Otevírací doby - Mikulov 2010
       Otevírací doby - Lednicko-Valtický areál , Břeclavsko               

 


Mikulov
židovský hřbitov
Hřbitov je mimořádně cenný nejen pro svoje stáří (založen v 15. století) ale i pro počet náhrobků renesančního, barokního a klasicistního typu, který se pohybuje kolem 4000.
(220 m)
Mikulov na Moravě
hřbitov
(246 m)
Turold
Turold [3]
naučná stezka
Okružní naučná stezka Turold ukazuje pestrost CHKO Pálava. Začíná v lomu Turold na severní straně Mikulova. I přes relativně krátkou celkovou délku se dozví návštěvník na 8-mi tabulích vše podstatné o přírodě a historii Pálavy. V jurských vápencích na dně lomu můžete najít i zkameněliny měkkýšů, ramenonožců a korálů.
(329 m)
Mikulov
židovská památka
Mikulov byl duchovním, kulturním i politickým centrem moravských Židů. Jejich osídlení v této oblasti spadá již do 14. století. Od poloviny 16. století do roku 1851 dokonce byl sídlem moravských zemských rabínů. Z původní rozlohy židovské čtvrti o rozloze 13,5 ha se nám do dnešní doby dochovala 90 domů včetně židovské školy a starobince. Z původních 12 svatyní zde je dnes již pouze Horní synagoga z roku 1550 sloužící jako muzeum a části dvou dalších.
(337 m)
Jeskyně Na Turoldu
jeskyně
Jeskyně Na Turoldu byla veřejnosti přístupná v letech 1958-1967 a v roce 2004 se dočkala svého opětovného otevření. Na výzdobu jeskyně působily kromě vody především tektonické pohyby na zlomech a řícení. Vápenec je rozpukán řadou dutin a puklinek, které jsou vyplněny jehličkovitými krystaly kalcitu a aragonitu a vytvářejí tak jedinečné útvary. V jeskyni žije ohrožený druh netopýra vrápenec malý.
(404 m)
Mikulov
městská památková rezervace
Zdaleka viditelnou dominantou Mikulova je renesanční, barokně přestavěný zámek. Historické jádro města tvoří výstavné renesanční a barokní měšťanské domy. Náměstí zdobí barokní sloup Nejsvětější Trojice. Piaristický klášter s kostelem sv. Jana Křtitele je nejstarší v Čechách (založen 1631). Pozdně gotický farní kostel sv. Václava vznikl na základech původně románského kostela. Na místě loretánského kostela, zničeného požárem, stojí od roku 1844 Dietrichsteinská hrobka. Synagoga a středověký židovský hřbitov napovídají, kde stávalo židovské ghetto.
(435 m)
Kozí hrádek
vyhlídkové místo, zřícenina
Dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem, prolomená zejména v 1.patře střílnami, vybudovaná v 15. století. Dnes je možné z této bývalé dělostřelecké tvrze pohlédnout na celý městský areál.
(470 m)
Galerie Efram
galerie
(576 m)
Památky židovské čtvrti v Mikulově
naučná stezka
Naučná stezka židovskou čtvrtí v Mikulově obsahuje na kilometrové trase celkem 13 zastavení s informačními tabulemi. Označeno a podrobně popsáno je třináct domů v bývalém židovském ghettu. Trasa naučné stezky vede centrem města a je napojena na pěší turistické trasy (červená a modrá) a cyklotrasu č. 5044.
(630 m)
Kostnice
církevní památka
(706 m)
Kostel sv.Václava
kostel / kaple
Proboštský kostel na jehož místě stála původně románská stavba. Původně gotická věž byla později přestavěna v renesančním stylu a pod presbytářem byla vybudována krypta. V kostele se nacházejí varhany z roku 1771 od mistra Jana Výmoly.
(711 m)
Mikulov
Mikulov [12]
muzeum, zámek, botanická zahrada / arboretum
Původně hrad ze zač. 13. stol. později přestavěn na renesanční zámek, po požáru v r. 1719 upraven barokně. Na konci 2. svět. války vyhořel. Péčí Spolku pro obnovu zámku byla započata obnova. Podle projektů a pod vedením architekta O. Oplatka byla obnovená budova předána v roce 1959 k užívání okresnímu muzeu.
(724 m)
Dietrichsteinská hrobka
kostel / kaple
Bývalý kostel sv. Anny (vůbec první loretánský kostel v českých zemích). Po požáru byl kostel přestavěn na rodinnou hrobku, v níž se dodnes nachází 45 rakví s ostatky Dietrichsteinů.
(759 m)
Městská galerie
galerie
(779 m)
Eat Art Gallery
galerie
(904 m)
Vinařská naučná stezka Mikulov
naučná stezka
Středně náročná naučná stezka vycházející z parkoviště nad Komerční bankou v Mikulově seznamuje na 17-ti informačních tabulích s místní historií vinařství a během procházení lze využít možnosti degustace vína.
(983 m)
Vinotéka Svatého Urbana
podzemí
Tento sklep s více než třísetletou historií má nejen okouzlující atmosféru, ale nabízí i optimální podmínky pro zrání vín. Temné a zároveň příjemně tajemné prostory dýchají stálou teplotou a vlhkostí vzduchu.
(1 km)
Mikulov
Mikulov [18]
církevní památka
Nad městem, na vysokém vápencovém vrchu zvaném Kopeček, stojí barokní kaple na půdorysu řeckého kříže z roku 1679 a Kalvárie s křížovou cestou překonávající převýšení 110m. Poblíž je i kaple Božího hrobu a zvonice se zvonem vážícím 4300 kg. Tradiční každoroční poutě se nepřerušeně konají od roku 1622.
(1 km)
Kostel sv. Jana Křtitele
kostel / kaple
Kostel je součástí areálu piaristického gymnázia. Rozměrná nástropní freska s výjevy ze života sv. Jana Křtitele. Autorem díla, vytvořeného v polovině 18. století, je František Antonín Maulbertsch.
(1 km)
Pravoslavný chrám sv. Mikuláše
kostel / kaple
Postaven na přelomu 19. a 20. století jako původně německý evangelický kostel. Ornamentální malby s křesťanskými motivy jsou dílem malíře Jožky Úprky. Kostel od konce druhé světové války postupně chátral a měl být demolován. Kostel odkoupila a opravila pravoslavná církev.
(1 km)
Bavory
Bavory [21]
hřbitov
(2 km)
Tabulová
národní přírodní rezervace
Vápencové bradlo Stolová hora s nezaměnitelným tvarem vrcholové partie. Stepní vegetace je zastoupena mimo jiné tařicí skalní, koniklecem velkokvětým, hvozdníkem péřitým, kosatcem nízkým a písečným, kostřavou waliskou, ostřicí nízkou, sinokvětem měkkým a šalvějí habešskou, která neroste nikde jinde v České republice.
(3 km)
Klentnice
hřbitov
(3 km)
Sirotčí Hrádek
zřícenina
Zřícenina středověkého hraničního hradu z poloviny 13. století. Za třicetileté války jej dobyli Švédové a zůstaly z něj ruiny. Zbylé části stojí na dvou strmých skalách, nejvýraznější je torzo hradního paláce.
(4 km)
Perná
Perná [25]
hřbitov
(4 km)
Dolní Dunajovice
hřbitov
(5 km)
Muzeum Dr. Karla Rennera
muzeum
(5 km)
Děvín
Děvín [28]
naučná stezka
Okružní naučná stezka vycházející nad obcí Pavlov na svých 9 informačních panelech seznamuje své návštěvníky s přírodou, osídlením a hospodařením severní části Pavlova.
(5 km)
Březí u Mikulova
hřbitov
(5 km)
Sedlec u Mikulova
hřbitov
(6 km)
Vinařská obec Sedlec
naučná stezka
(6 km)
Děvín-Kotel-Soutěska
národní přírodní rezervace
Největší a nejcennější pálavská rezervace zahrnující vápencová bradla Děvína a Kotelné oddělená Soutěskou. Svahy Kotelné lemují skalní stěny s věžemi Martinka, Trůn a nepravým skalním mostem zvaným Velký špunt. Skalnaté stěny Soutěsky ukrývají několik jeskyněk a prohlubní (Jütttnerovy jámy).
(6 km)
Dunajovické kopce
národní přírodní památka
Původní stepní porosty roztroušeny v menších plochách mezi vinicemi. Z rostlinných druhů je vzácná mandloň nízká, katrán tatarský, třemdava bílá, kosatec nízký. Hnízdiště četných druhů zpěvného ptactva.
(6 km)
Milovice u Mikulova
hřbitov
(6 km)
Slanisko u Nesytu
národní přírodní rezervace
Nejcennější moravská lokalita slanomilné vegetace. Na nepropustném jílovitém podloží vznikly zasolené půdy, na kterých se daří mimo jiné hvězdnici slanisté, jitrocelu přímořskému, hadímu mordu malokvětému či sítině slaniskové.
(6 km)
Horní Věstonice
hřbitov
(7 km)
Historický vinný lis
technická památka
Lis je typu vřetenového, typického pro moravskou vinařskou oblast, s jedním šroubem. S přispěním obce Pavlov a místních vinařů byl kompletně zrekonstruován.
(7 km)
Dívčí hrady
zřícenina
Zřícenina hradu vybudovaného počátkem 13. století na místě dřevěného královského hradu. V roce 1645 jej dobyli Švédové a byl využíván jen jako hlásná strážní pevnůstka. Počátkem 19. století zpustl. Zachovala se torza obytných budov, renesanční bašty a hradební zdi.
(7 km)
Pavlov
Pavlov [39]
vesnická památková rezervace
Už v 15. století byl Pavlov největší vinařskou obcí mikulovského panství. O bohatství zdejších vinařů svědčí výstavné vinné sklepy s barokními štíty. K dalším zajímavým památkám patří selské grunty na návsi, kostel sv. Barbory nebo barokní hřbitov.
(7 km)
Pavlovské vinice a vinné sklepy
naučná stezka
Stezka dlouhá 3 km, je na ní 7 zastávek. Seznámení s místními viničními tratěmi a historií pavlovského vinařství, nejčastěji pěstované odrůdy a pozoruhodná místa v Pavlově a okolí.
(7 km)
Dobré Pole
hřbitov
(7 km)
Obecní vinotéka Pavlov
podzemí
Vinotéka ve sklepech pod pavlovskou radnicí.
(7 km)
Křivé jezero
národní přírodní rezervace
Mrtvé rameno Dyje s posledními lužními lesy typickými pro podpálavskou oblast. Stromové patro tvoří dub letní a vrby hlavaté. Každé jaro pokryje zem koberec bledulí jarních. Svá hnízdiště mají v rezervaci husy velké, čáp bílý, luňák hnědý, orel mořský.
(8 km)
Nové Mlýny
technická památka, vodní nádrž
Vodní dílo vybudované v 80. a 90. letech 20. století se skládá ze tří částí. Horní a Dolní část v dnešní době slouží k rekreaci, střední k ekologické stabilitě krajiny. Jako celek má zabránit každoročním záplavám.
(8 km)
Dolní Věstonice
hřbitov
(8 km)
Bulhary
Bulhary [46]
hřbitov
(8 km)
Bulhary
Bulhary [48]
podzemí
Mikulovská vinařská oblast.
(9 km)
Dolní Věstonice
archeologická památka
Archeologické naleziště proslulé soškou Věstonické Venuše. Vykopávky potvrdily přítomnost sídliště lovců mamutů ze starší doby kamenné a pozdějšího slovanského hradiště. Základy sídlišť jsou viditelné v terénu, archeologické nálezy pak prezentuje pod jednou střechou expozice v barokní budově na náměstí.
(9 km)
Kostel sv. Linharta
kostel / kaple
(10 km)
Hraniční zámeček
zámek
Stavba na západním kraji Hlohoveckého rybníka vystavěná v letech 1816 - 1827. Jak nám připomíná nápis na fasádě: „Zwischen Österreich und Mähren“, jedna její polovina byla postavena na rakouské a druhá na moravské straně. Tehdy procházela totiž hranice středem tehdy jednoho rybníka. Ta byla posunuta až daleko na jih za Valtice přičleněním Valticka k ČSR v roce 1920. Zámek byl vystavěn na pilotech a roštech, neboť tehdy hladina rybníka sahala až k němu.
(10 km)
Novosedly
podzemí
Vinné sklepy pod vinohrady východně od obce. Mikulovská vinařská oblast.
(10 km)
Brod nad Dyjí
hřbitov
(10 km)
Naučná stezka Stará hora
naučná stezka
(10 km)
Víno Marcinčák
podzemí
Rodinné vinařství hospodařící na vlastních vinicích v Mikulovské vinařské podoblasti. Produkce je zaměřena výhradně na přívlastková vína z tradičních odrůd.
(10 km)
Nový Přerov
hřbitov
(10 km)
Novosedly na Moravě
hřbitov
(10 km)
Hlohovec
hřbitov
(10 km)
Strachotín
hřbitov
(10 km)
Nejdek u Lednice
hřbitov
(10 km)
Naučná stezka Věstonická nádrž
naučná stezka
Délka je 16 km, obsahuje 6 zastávek seznamujících s historií Novomlýnských nádrží, zatopenou vsí Mušov, přírodními poměry nádrže a Pálavy, druhy ptáků a ryb.
(11 km)
Šakvice
hřbitov
(11 km)
Muzeum železné opony
muzeum
Muzeum prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici se zvláštním důrazem na období mezi léty 1951 až 1989, kdy zde službu vykonávala pohraniční stráž, a kdy byla vynakládána snaha o absolutní neprostupnost státní hranice dovedena za využití ženijně technických zařízení, tedy takzvané železné opony, téměř k dokonalosti.
(11 km)
Přítluky
hřbitov
(11 km)
Kolonáda Reistna
rozhledna
Vyhlídkový objekt, jedna z romantických staveb lednicko-valtického areálu. Má podobu kolonády zdobené sochami a reliéfy.
(11 km)
Novosedly
vojenská památka
Lehký objekt vz. 37 typ A-160 zesílený, rekonstruovaný do původního stavu, je jedním ze sedmnácti objektů úseku 10 Březí, které armáda nechala vybudovat jako předsunuté před objekty úseku 4 Novosedly.
(11 km)
Lednice na Moravě
hřbitov
(11 km)
Římská pevnost
archeologická památka
Pozůstatky předsunuté vojenské stanice X. římské legie postavené na tehdejší křižovatce obchodních cest. Stanice vznikla zřejmě v období markomanských válek a je unikátní památkou tohoto historického období.
(11 km)
Zámeček Belveder
zámek
Empírový Belveder sloužil Lichtenštejnům jako výletní letohrádek s výhledem do krajiny. Zároveň měl i hospodářský charakter. V jeho dvoře byli ve voliérách chováni bažanti a okrasní pávi. V současné době je zámeček v rekonstrukci.
(12 km)
Valtické Podzemí
podzemí
(12 km)
Pasohlávky
hřbitov
(12 km)
Pastvisko u Lednice
národní přírodní památka
Mokřadní louky s porosty rákosu a křovitých vrb. Hnízdiště hus, kachen, chřástalů a dalších bahenních ptáků. Ornitologická lokalita nadregionálního významu.
(12 km)
Valtice
Valtice [74]
městská památková zóna
Jádro města vyhlášeno památkovou zónou. Dominantou města je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 17. stol. Prostor náměstí doplňuje ještě např. novorenesanční radnice z r. 1887 s pozoruhodnou obřadní síní zdobenou štukami, morový sloup z r. 1680 (jeho čtyři sochy směřují na světové strany), kašna s pískovcovou sochou dívky se džbánem. Na několika místech městského jádra se dochovaly zbytky městských hradeb.
(12 km)
Vinařská naučná stezka Valtice
naučná stezka
Naučná stezka vedoucí z náměstí Svobody ve Valticích k vinným sklípkům ve Valticích seznamuje na 19 orientačních tabulích s historií vinařství a během procházení je možné využít možnosti degustace vína.
(12 km)
Městské muzeum
muzeum
(12 km)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel / kaple
Kostel Nanebevzetí Panny Marie nahradil v polovině 17. stol. zde stojící valtický kostel.Jedná se o jednolodní obdélníkový kostel s pravoúhlým kněžištěm. V roce 1992 byly na věž umístěny dva nové zvony. Původní zvon z kostela Nanebevzetí Panny Marie je k prohlédnutí na chodbě Valtického zámku. Zařízení kostela je z 18. stol. Na hlavním oltáři jeden z obrazů je originál od P. P. Rubense.
(12 km)
Národní vinařské centrum
turistická atrakce, galerie, podzemí
Národní vinařské centrum o.p.s. je organizací, jejímž hlavním cílem činnosti je propagace a podpora našich vín a vinařství. NVC zaštiťuje nejvyšší soutěž vín u nás - Salon vín České republiky a provozuje stejnojmenou degustační expozici, ve které jsou vína pyšnící se titulem Salonu vín celoročně prezentovány. Centrum vydává odbornou literaturu, pořádá školení a semináře o víně a vinohradnictví a v úzké spoluprácí s Vinařským fondem České republiky se podílí na propagaci moravských a českých vín.
(12 km)
Valtice
Valtice [80]
zámek
Rozsáhlá a reprezentativní barokní zámecká stavba nahradila původní renesanční zámek. Je součástí lednicko-valtického areálu zapsaného do seznamu UNESCO. Za zmínku stojí zámecké průčelí s fasádou bohatě zdobenou plastikami, interiéry s výraznou štukovou výzdobou a nástropní i nástěnné malby. V rozlehlém parku je přírodní divadlo z 18. stol. a soubor romantických staveb z 19. stol.
(12 km)
Kostel sv. Jana Křtitele
kostel / kaple
Pozdně gotická stavba patřící ke skupině opevněných jihomoravských kostelů. R. 1848 shořela kostelní střecha a věž, r. 1860 byl opraven. R. 1912 proběhla další přestavba. Při přestavbě byla za oltářem objevena tajná chodba, která ústí u školy.
(12 km)
Areál společnosti Seiferos
turistická atrakce
(12 km)
Pasohlávky
hřbitov
(12 km)
Rybniční zámeček
zámek
Klasicistní zámeček vybudoval architekt Kornhäusel. Patřil Lichtenštejnům a zprvu sloužil jako hájovna, později zde přebýval zahradník.
(12 km)
Drnholec
hřbitov
(12 km)
Obelisk
Obelisk [86]
mohyla / pomník
Nazýván též facka. Podle lidového podání zde kníže dal políček manželce za to, že prohrála v karetní hře během jedné noci panství Pálava. Obelisk je však památník na počest míru uzavřeného po válkách mezi Rakouskem a Francií.
(12 km)
Lednicko-valtický areál
národní přírodní rezervace
Kulturní krajina přetvořená rodem Lichtenštejnů. Zámky a další romantické stavby v lesích a parcích mezi městy Valtice, Břeclav, Lednice a Mikulov.
(12 km)
Akvárium Malawi
turistická atrakce
(12 km)
Lednice
Lednice [89]
zámek
Novogotický zámek ve světoznámém lednicko-valtickém areálu zařazeném do seznamu UNESCO. Dříve byl gotickou tvrzí, později renesančním i barokním zámkem, na jehož výstavbě a výzdobě se podílela řada významných umělců a architektů. Konečná podoba zámku vznikla pseudogotickou přestavbou v l. 1846-1858. Honosné sídlo obklopuje velkolepý park, známý skupinou romantických staveb (minaret, Janův hrad, Apollónův chrám, Tři Grácie, kaple sv. Huberta …) a důmyslnou sítí rybníků s umělými ostrovy.
(13 km)
Tři Grácie
turistická atrakce
Klasicistní salet z dílny Jana Karla Engela. Tvoří ho půlkruhový ochoz, v jehož ose je umístěno sousoší Tří grácií.
(13 km)
Lednice
Lednice [91]
technická památka
Akvadukt na Grottovém ostrově, který dříve sloužil jako vodopád. Stavbu doplňuje jeskyně sestavená z velkých kamenů.
(13 km)
Jevišovka
hřbitov
(13 km)
Lednice na Moravě
botanická zahrada / arboretum
654 taxonů dřevin, 240 taxonů tropických a subtropických rostlin, 400 taxonů v produkčních sklenících, 400 taxonů kaktusů.
(13 km)
Popice
Popice [94]
hřbitov
(13 km)
Minaret
Minaret [95]
rozhledna
Minaret - snad nejpodivnější ze všech podivných - tedy pro jihomoravskou krajinu netypických - staveb v lednicko-valtickém areálu. Pověst praví, že jeho stavba byla trucpodnikem knížete Aloise Liechtensteina za to, že mu obec odmítla poskytnout pozemek na výstavbu kostela. Minaret byl dokončen roku 1802 - je to 60 metrová věž, která vyrůstá z nízké budovy s arkádami a věžičkami, a jež je zakončena typickým půlměsícem. Z nejvyššího ochozu přehlédnete celý lednicko-valtický lesopark a za ním úrodné roviny jak na české tak rakouské straně. Na horizontu se objevují hradby Pavlovských vrchů či vzdálenějších Bílých Karpat.
(13 km)
Pouzdřany
hřbitov
(13 km)
Ukázky dravců společnosti Zayferus
turistická atrakce
Největší a nejhezčí místo na ukázky dravců v Evropě.
(13 km)
Rendezvous
národní přírodní památka
Doubrava obestírající romantický zámeček Randezvous. Na písčitém podkladu se daří dubu céru a přirozené teplomilné květeně. Odborníci z řad mykologů si cení území jako jedinečné lokality s výskytem vzácných druhů dřevokazných hub.
(13 km)
Nový dvůr
dům / palác
Empírová stavba projektována J. Hardmuthem. Objekt je tvořen třemi křídly hospodářských stavení a směrem k Lednici uzavřen arkádovou zdí. Původně byla stavba využívána k chovu bernských krav a merinových ovcí, později k chovu koní.
(13 km)
Lednické rybníky
rozhledna
Dřevěná vyhlídková stavba umožňuje výhled z ptačí perspektivy na Lednické rybníky. Konstrukce nepřevyšuje okolní stromy a tak je výhled omezen pouze na Mlýnský rybník. Stavba je volně přístupná pro ty, co k ní přijdou po naučné stezce.
(13 km)
Rendez - vous (Dianin chrám)
zámek
Podle plánů stavebního ředitele Josefa Hardmutha ho postavil architekt Josef Kornhäusel. Monument napodobující římský vítězný oblouk, sloužil Janu I. a jeho hostům při četných lovech jako místo loveckých snídaní. Reliéfní a figurální výzdobu provedl sochař Josef Klieber. Průčelí stavby doplňují 4 mohutné sloupy s korintskými hlavicemi.
(14 km)
Rakvice
Rakvice [102]
hřbitov
(14 km)
Lednické rybníky
národní přírodní rezervace, naučná stezka
Rezervace zahrnuje celkem šest vodních ploch: rybník Nesyt (největší moravský rybník), Hlohovecký, Prostřední a Mlýnský rybník, které jsou spojeny v jednu soustavu, a dva odlehlejší rybníky ležící v lednickém zámeckém parku - Zámecký a Podzámecký. Rybníky založené ve středověku se řadí mezi nejvýznamnější ornitologické lokality v republice. Rezervací prochází naučná stezka.
(14 km)
Kaple sv. Huberta
kostel / kaple
Časově nejmladší romantická stavba lednického okruhu, postavená podle plánů architekta Jiřího Wingelmüllera. Stavební práce prováděl stavitel Poppelack. Stavba sloužila k díkuvzdání za zdařilou honitbu. Je to trojboká, hrotitými oblouky otevřená stavba z pískovcových kvádrů, zaklenutá síťovou žebrovou klenbou, která nese trojbokou přílbu ukončenou křížovou kytkou s křížem.
(14 km)
Ivaň
Ivaň [105]
hřbitov
(14 km)
Apollonův chrám
zámek, rozhledna
Pseudoantický chrám na břehu Mlýnského potoka byl vystavěný jako vyhlídka na vrcholku nad Mlýnským rybníkem. Sochařská výzdoba, která sem byla přenesena ze zrušeného chrámu Múz, se tématicky váže k antickému bohu Apollonovi. Střecha zámku slouží jako rozhledna. Lze odtud shlédnout hladinu tří rybníků a všechny okolní stavby, obklopené korunami stromů.
(14 km)
Lovecký zámeček
zámek
Zámeček postavený podle návrhu Josefa Hardmutha. Patrový objekt opatřený lodžií ohraničenou šesti toskánskými sloupy. Sloužil jako hájovna.
(14 km)
Janův hrad
zámek
Romantická napodobenina zříceniny hradu z r. 1807, jeden z letohrádků v lednicko-valtickém areálu. Sloužil jako myslivna a lovecký zámeček. Dnes je zde expozice myslivosti a je využíván i jako obřadní síň.
(15 km)
Starovičky
hřbitov
(15 km)
Pouzdřanská step-Kolby
národní přírodní rezervace
Teplé klima a vápenité pískovce podpořily vznik stepních společenstev, které jsou nedaleko Pouzdřan chráněny v národní přírodní rezervaci. Z rostlin se zde vyskytují například kavyl sličný, koniklec velkokvětý a luční, hlaváček jarní, kostřava valiská či katrán tatarský.
(15 km)
Hustopeče
židovský hřbitov, socha / pomník / pamětní deska
Hřbitov byl založený v roce 1886, v 80. letech 20. století zrušen a nahrazen parkem. Na upomínku hřbitova zde nyní stojí jednoduchý památník.
(15 km)
Podivín
Podivín [112]
turistické známkové město / obec
(15 km)
Kostel sv. Petra a Pavla
kostel / kaple
Gotický kostel s pozdně románským portálem.
(16 km)
Podivín
Podivín [114]
židovský hřbitov
U vstupu na hřbitov se nachází orientálně romantická obřadní síň z druhé poloviny 19. století s malým muzeem. Nejstarší dochovaný čitelný náhrobek pochází z roku 1694.
(16 km)
Podivín
Podivín [115]
hřbitov
(16 km)
Kostel sv. Václava a Anežky České
kostel / kaple
Autorem návrhu je Ludvík Kolek. V interiéru kostela jsou zakomponovány zachráněné architektonické články a umělecké předměty z původního chrámu, který stál na místě nynějšího.
(16 km)
Stálá vinařská expozice
podzemí, muzeum
Renovované sklepní prostory historického renesančního domu "U Synků".
(16 km)
Městské muzeum a galerie
muzeum
Městské muzeum a galerie Hustopeče sídlí v renesančním domě U Synků dostavěném v roce 1579.
(16 km)
Hustopeče
židovská památka
Synagoga z roku 1880 či 1890 využitá jako dílna.
(16 km)
Starovice
Starovice [121]
hřbitov
(16 km)
Charvátská Nová Ves
hřbitov
(16 km)
Velké Pavlovice
turistické známkové město / obec
(16 km)
Vinné sklepy Pavlovice
podzemí
(16 km)
Podivín
Podivín [125]
židovská památka
Židovské osídlení se na v této obci datuje do období 17. století. Zvláštností židovské čtvrti je prostorová oddělenost 2 lokalit. Do dnešní doby se dochovalo 70 domů včetně školy a lázní.
(16 km)
Vinium
Vinium [126]
turistická atrakce
(17 km)
Hustopeče u Brna
hřbitov
(17 km)
Bořetice
Bořetice [128]
hřbitov
(17 km)
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
kostel / kaple
Barokní kostel z 2. pol. 17. st. postavený hrabětem Fridrichem z Oppersdorfu na místě původního kostela sv. Kateřiny. V 19. st. byla přistavěna věž.
(17 km)
Hrušovany nad Jevišovkou
hřbitov
(17 km)
Vlasatice
Vlasatice [131]
hřbitov
(17 km)
Přibice
Přibice [132]
hřbitov
(17 km)
Uherčice u Hustopečí
hřbitov
(17 km)
City of Rolftown
zoologická zahrada, turistická atrakce
(17 km)
Kaple sv. Urbana
kostel / kaple
Kaple patrona všech vinařů. Na stavbu byl použit bílý vápenec, který pochází ze slovenského družebního města Senica, dřevo ze Ždírce nad Doubravou na Vysočině. Socha světce je z jednoho kusu dřeva (řezbář Jaroslav Buncko).
(17 km)
Pohořelice nad Jihlavou
hřbitov
(17 km)
Břeclav
Břeclav [137]
hřbitov
(18 km)
Rozhledna Slunečná
rozhledna
Rozhledna je postavená ze dřeva a má točité ocelové schodiště, je 17 m vysoká a nabízí krásný výhled na mikroregion Modré hory, Karpaty a Lednicko - valtický areál. Za hezkého počasí je možné dohlédnout až na Vídeň. Stavbu doplňuje provozní budova s prodejnou suvenýrů a vinným sklípkem.
(18 km)
Poštorná
hřbitov
(18 km)
Kostel Navštívení Panny Marie
církevní památka, kostel / kaple, vyhlídkové místo
Podle projektu Karla Weinbrennera. Historizující cihlová stavba z režného zdiva s převahou novogotických prvků stojí na volném prostranství. Nad vchodem do kostela se nachází socha Ježíše Krista v nadživotní velikosti, jejímž autorem je Josef Beyer.
(18 km)
Hrabětice
hřbitov
(18 km)
Lužní les
naučná stezka
Trasa je vedena od Břeclavského zámku po zelené turistické značce s nepatrnými odbočkami a končí v Lednicko-valtickém areálu u romantické zříceniny Janův hrad. Značení umožňuje absolvovat trasu oběma směry. Krajina, se kterou se seznamujeme, je většinou široká údolní niva řeky Dyje. Po povodních zde vznikala řada slepých a mrtvých ramen s jezery a mokřady. V posledních letech se sem vrátil i jeden z původních obyvatel - bobr. Na několika místech si určitě všimnete ohlodaných a padlých stromů.
(19 km)
Velké Bílovice
hřbitov
(19 km)
Velké Bílovice
hřbitov
(19 km)
Velké Bílovice
hřbitov
(19 km)
Kostel sv. Jana Křtitele
kostel / kaple
Vybudován v 1. polovině 14 století. Kolem roku 1500 byl kolem kostela vybudován hradební okruh s vnitřním ochozem. Na severu je do něj vložena pozdně gotická kaple Všech svatých. Na severozápadě je vysunuta mohutná hranolová zvonice z roku 1493.
(19 km)
Břeclav
Břeclav [147]
zámek
Původně hrad, který nechala v místech hradiště postavit královna Konstancie. Později ho Jan mladší ze Žerotína (1570) nechal přestavit na dvoupatrový renesanční zámek s arkádovým nádvořím. Začátkem 19. st. byl pseudogoticky upraven a používán jako lovecký zámek.
(19 km)
Troskotovice
hřbitov
(19 km)
Kurdějov
Kurdějov [149]
hřbitov
(19 km)
Břeclav
Břeclav [150]
židovský hřbitov
Na hřbitově pocházejícího z počátku 17. století je k nalezení 300 náhrobků, novogotická obřadní síň z r. 1892 a hrobka rodiny Kuffnerů.
(19 km)
Kostel sv. Václava
kostel / kaple
Autorem výtvarného návrhu je brněnský malíř Ludvík Kolek. Vnitřní zařízení kostela vzniklo pod vedením akademického sochaře Karla Stádníka. Při pohledu zvenčí je velmi působivé osazení zvonů v průhledu mezi věžemi.
(19 km)
Městské muzeum a galerie - synagoga
židovská památka, muzeum
V roce 1888 proběhla renovace v novorománském slohu s použitím maurských prvku v interiéru. Synagoga je halová stavba členěná ze tří stran tribunami, které jsou dostupné dvěma postranními schodišti se samostatnými vstupy. Původní vzhled templu z konce 19. století včetně interiéru se částečně dochoval, chybějící části byly rekonstruovány.
(19 km)
Lichtenštejnský dům
muzeum, galerie, dům / palác
(19 km)
Břeclav
Břeclav [154]
židovská památka
Židovské osídlení od 15. století nám dokumentuje 35 domů v židovské čtvrti a novorománská synagoga z roku 1868, která v dnešní době slouží kulturně-společenským účelům.
(19 km)
Němčičky u Hustopečí
hřbitov
(19 km)
Velké Bílovice
turistické známkové město / obec
(19 km)
Vlastivědné muzeum města
muzeum
(19 km)
Bořetice u Hustopečí
hřbitov
(19 km)
Bořetice u Hustopečí
hřbitov
(19 km)
Bořetice u Hustopečí
hřbitov
(19 km)
Litobratřice
hřbitov
(19 km)
Břeclav
Břeclav [162]
hřbitov
(19 km)
Městské muzeum a galerie
muzeum, galerie
(19 km)
Hevlín
Hevlín [164]
hřbitov
(19 km)
Horní Bojanovice
hřbitov
(19 km)
Svobodná republika Kraví hora Bořetice
turistická atrakce
Místní vinaři v roce 2001 vyhlásili recesistickou vinařskou republiku, která přitahuje pozornost návštěvníků. Republika má svou vládu v čele s prezidentem, ústavu, znak, prapor i měnu.
(20 km)
Bořetice
Bořetice [167]
turistické známkové město / obec
(20 km)
Galerie 99
galerie
(20 km)
Pravice
Pravice [169]
hřbitov
(20 km)
Velké Němčice
hřbitov
(20 km)